لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
Telethonin

پروتئین تله تونین، در انسان توسط ژن TCAP کد می گردد. ایجاد سارکومر  توسط پروتئین  titin عضلانی تنظیم می شود. Titin پروتئین الاستیک بزرگ با فعالیت کینازی است که در نیمی از طول سارکومر گسترش یافته است. این پروتیئن به عنوان یک داربستی که میوفیبریل ها را پروتئین های مربوط به عضله هستند متصل می کند. ژن آن در عضلات مخطط و قلبی است که مرتبط به دامنه titin Z1-Z2 بوده و سوبسترا titin کیناز می باشد، این فعل و انفعالات به برای ایجاد سارکومر حیاتی است. جهش در این ژن با اندام کمربند دیستروفی عضلانی( limb-girdle muscular dystrophy نوع ( 2G   همراه است.

منبع:

1-Valle G, Faulkner G, De Antoni A, Pacchioni B, Pallavicini A, Pandolfo D, Tiso N, Toppo S, Trevisan S, Lanfranchi G (November 1997). "Telethonin, a novel sarcomeric protein of heart and skeletal muscle". FEBS Lett 415 (2): 163–8. doi:10.1016/S0014-5793(97)01108-3. PMID 9350988

2-http://www.ks.uiuc.edu/Research/telethonin/


برچسب‌ها:
نمرات و پاسخنامه درس زیست عمومی موسسه دکترخلیلی


برچسب‌ها:
طول عمر سلول بدن انسان


برچسب‌ها:
ساختار کیسه شنا در ماهیان


برچسب‌ها:
نمرات درس زیست جانوری
نمرات درس جانوری
بیگی 22%
بهمنی 42%
مهرابی 68%
رحمانی 84%
سلیمانی 57%
محمدی 56%
میانگین 54.83

جلسه بعد امتحان!!

یاعلی


برچسب‌ها:
Caldesmon یا CD

با سلام

کالدسمون یک پروتئین در انسان بوده که توسط ژن CALD1  بیان می گردد. این پروتئین یک پروتئین باند شونده به کالمودولین است و همانند کالپونین یا تروپونین می تواند به طور قوی می تواند فعالیت ATPآزی میوزین را در عضله صاف مهار کند. کالدسمون بعنوان یک فاکتور واسطه ای وابسته به کلسیم در تنظیم انقباض نقش دارد. پیرایش های فرعی از ژن آن منجر به تولید رونوشت های متفاوت می گردد.


http://www.zoology.ubc.ca/~gardner/F18-33B.GIF

منبع:

  1. Novy RE, Lin JL, Lin JJ (Oct 1991). "Characterization of cDNA clones encoding a human fibroblast caldesmon isoform and analysis of caldesmon expression in normal and transformed cells". J Biol Chem 266 (25): 16917–24. PMID 1885618.
  2. "Entrez Gene: CALD1 caldesmon 1".

برچسب‌ها: caldesmon, کالدسمون