لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
ترشحات یونی بزاق

باسلام

ترشحات بزاق هیپوتونیک است غلظت سدیم و کلر بزاق از پلاسما کمتر است. هنگام افزایش جریان ترشح بزاق میزان تونیسیتة آن تا 70% پلاسما افزایش می‌یابد. pH آن در شرایط معمول کمی اسیدی است ولی در خلال ترشح فعال pH قلیایی شده و به حدود 8 می‌رسد. افزایش pH بزاق بخشی ناشی از افزایش غلظت بیکربنات با افزایش سرعت ترشح می‌باشد. حتی در سرعت ترشحی پائین میزان بیکربنات بزاق از پلاسما بیشتر است. غلظت پتاسیم بزاق نیز از میزان پلاسمایی آن بیشتر است. در سرعت ترشح پائین سطح پتاسیم بزاق بیشتر از میزان پلاسمایی آن است.

یاعلی


برچسب‌ها:
انتقال احساس proprioception

با سلام

پروپرسپشن(‌لغت لاتین، به معنای متعلق به خود) به معنی احساس وضعیت و حرکت اندامها و بدن خود بدون استفاده از حسن بینایی است. دو شکل فرعی از پروپریوسپشن وجود دارد: احساس وضعیت ایستایی اندام ها( احساس وضعیت اندام) و احساس حرکت اندام( کینستزی). این احساسات در کنترل حرکت اندام، دستکاری اشیایی با شکل و توده  متفاوت و حفظ وضعیت ایستاده، حایز اهمیت هستند.

   سه نوع گیرنده مکانیکی در عضلات ومفاصل وجود دارند که اطلاعاتِ مربوط به احساس وضعیت ایستایی اندام و سرعت و جهت حرکت اندام را منتقل می‌کنند: 1) گیرنده‌های تخصصی کششی در عضلات، که گیرنده‌های دوک عضلانی نامیده می‌شوند؛ 2) گیرنده‌های اندام تاندونی گلژی در تاندون عضلات، که نیروی انقباضی یا تلاشِ‌ اِعمال شده توسط یک گروه از فیبرهای عضلانی را حس می‌کنند؛ و3) گیرند‌ه‌هایی که در کپسول مفاصل قرار دارند و احساس فلکسیون یا اکستانسیون مفصل را منتقل می‌کنند.

علاوه بر این، گیرنده‌های حساس به کشش در پوست ( پایانه‌های رافینی، سلول های مرکل در پوست مودار و گیرنده‌های Field ) نیز اطلاعات مربوط به وضعیت را منتقل می‌کنند. پروپریوسپشن پوستی بویژه در کنترل حرکات لبها در هنگام سخن گفتن و نمود چهره حایز اهمیت است.

یا علی


برچسب‌ها:
سوالات مرحله 22 و نهایی -مروری کل جلسات برای دانشجویان دکتری جهاد

با سلام

سوالات مرحله آخر-22-با پسورد برای دانشجویان دکتری جهاد

دانلود

یاعلی


برچسب‌ها:
یک دافنی!


برچسب‌ها:
پاسخ سوالات آزمون 20 و فرم سوالات آزمون21برای دانشجویان دکتری جهاد با پسورد

سلام

پاسخ های آزمون 20 دانشجویان دکتری با پسورد

دانلود

فرم سوالات آزمون شماره 21 (فقط اعصاب) با پسورد داده شده

دانلود

دانشجویان عزیز توجه کنند که لینک ها تا آخر هفته باقی خواهد ماند بعد آن حذف می گردد

یاعلی


برچسب‌ها:
کلسیم

سلام   

کلسیم در استخوانها به دو شکل وجود دارد. ذخائر قابل معاوضه و ذخائر غیرقابل معاوضه.دو سیستم مستقل ولی با اثر متقابل روی یکدیگر روی Homeostasis کلسیم استخوانها اثر می‌گذارد. یک سیستم مسئول تنظیم کلسیم پلاسما می‌باشد در این سیستم روزانه mmol500 کلسیم از ذخائر قابل معاوضه استخوانی جابجا می‌شود. سیستم دیگر در ارتباط با bone Remodeling می‌باشد که عملی آهسته و مداوم بوده و در طی آن استخوان جذب و دوباره ساخته می‌شود. البته میزان جابحایی کلسیم در این سیستم بسیار ناچیز است و در حدود mmol5/7 در روز می‌باشد . میزان جذب کلسیم از سیستم گوارش به وسیله ویتامین D فعال تنظیم می‌شود.ترکیباتی مانند فسفات و اکسالات جذب کلسیم را کاهش و رژیمهای غنی از پروتئین آنرا افزایش می‌دهد.

کلسیم یون مهمی است که برای تمام سیستم‌های بیولوژی بدن حائز اهمیت می‌باشد. از اینرو غلظت آن باید در محدودة خاصی نگهداری شود. کلسیم با کالمودولین تشکیل کمپلکس می‌دهد، در واکنشهای آنزیمی فراوانی شرکت می‌کند، در مکانیسم ترشح هورمونها ضروری است، در انتقال پیام عصبی، انقباض عضله میتوز و تقسیم سلولی، لقاح و انعقاد خون دخیل می‌باشد. اساسی‌ترین کاتیون در ساختمان کریستالهای استخوانی و دندانها است.

یاعلی


برچسب‌ها: