لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
اشکالات برخی سوال برای اعتراض به وزارت بهداشت

با سلام

سوالات زیست جانوری رشته فیزیولوژی

- سوال 86-گزینه الف اشتباه بوده ترماتودها جزو کرم های پهن بوده و فاقد حفره عمومی اند (منبع کتاب زیست شناسی جانوری ابوالقاسم امین-چاپ1384 انتشارات امیرکبیر، صفحه 840 سطر11) پاسخ صحیح گزینه ب می باشد (همان منبع صفحه 856 سطر5)

-سوال 93-غده آنتنی یا شاخکی غدسبز مختص شاخکداران مثل خرچنگ می باشد (همان منبع صفحه915 شماره8) پاسخ صحیح گزینه الف-ستاره دریایی فاقد غده آنتنی می باشد وظیفه دفع به عهده آمیبوسایت هاست (همان منبع صفحه 959 پاراگراف سوم) و پاسخ سوال 97 همین ازمون که بیان کرده ستاره دریایی فاقد اندام دفعی مشخص می باشد!

-سوال 108-غدد کوکسال اندام دفعی عنکبوت ها است (همان منبع صفحه 948 آخرین سطر همین صفحه)

-سوال 85 زیست رشته سم شناسی ج مرکز پنوموتاکسیک اثربازدارندگی دارد


برچسب‌ها:
مبارک

مبعث پیامبر خوبی ها مبارک

یاعلی


برچسب‌ها:
پاسخ سوالات فیزیولوژی رشته فیزیولوژی 92 و زیست عمومی بیوشیمی 92

با سلام

پاسخ های کلیدی درس فیزیولوژی رشته فیزیولوژی

دانلود

پاسخ های کلیدی درس زیست عمومی رشته بیوشیمی

دانلود

اصلاحیه:

8-گزینه د

10-گزینه ج

پاسخ های کلیدی درس زیست عمومی رشته سم شناسی

دانلود

پاسخ های کلیدی درس فیزیولوژی رشته تغذیه

دانلود

پاسخ های کلیدی درس داروشناسی رشته سم شناسی

دانلود

پاسخ های دروس دیگر طی روزآتی در سایت قرار می گیرد.

یاعلی