لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
پذیرفته شدگان سایت

با سلام

در این صفحه سعی شده به اجمال لیست قبولی های هرسال (تاجائیکه ذهنم یاری می کند) را برای شما ذکر کنم،  پیشاپیش از دانشجویانی که در لیست ذكرنشده اند پوزش می خواهم. اين ليست در حال بروزشدن مي باشد.

مشخصات

رشته قبولی

سال قبولی

بهره مندی از

دانشگاه

علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی

 

آقای پورزرگر

دندانپزشکی

88

کلاس فیزیولوژی

تهران

سرکارخانم مسلمی

دندانپزشکی

89

کلاس فیزیولوژی

تهران

سرکارخانم خلق آموز

دندانپزشکی

90

کلاس فیزیولوژی

تهران

سرکارخانم معرفت

دندانپزشکی

90

کلاس فیزیولوژی

قزوین

آقای فهیمی

دندانپزشکی

90

کلاس فیزیولوژی

شهیدبهشتی

آقای شریفی

دندانپزشکی

90

کلاس فیزیولوژی

شهیدبهشتی

آقای صحراپور

دندانپزشکی

92

کلاس فیزیولوژی

شهیدبهشتی

سرکارخانم مهرانفر

دندانپزشکی

92

کلاس فیزیولوژی

شهیدبهشتی

کارشناسی ارشد

 

سرکارخانم رامشینی

فیزیولوژی

87

جزوه فیزیولوژی و زیست شناسی جانوری

اصفهان

سرکارخانم پورگنجی

فیزیولوژی

88

جزوه فیزیولوژی و زیست شناسی جانوری

مشهد

سرکارخانم عمومی

فیزیولوژی

89

جزوه فیزیولوژی و زیست شناسی جانوری

کرمان

آقای نوروزی

فیزیولوژی

89

جزوه فیزیولوژی و زیست شناسی جانوری

زنجان

سرکارخانم قلمی

فیزیولوژی

89

جزوه فیزیولوژی و زیست شناسی جانوری

شهیدبهشتی(رتبه6)

سرکارخانم جانی

فیزیولوژی

89

جزوه فیزیولوژی و زیست شناسی جانوری

زنجان

سرکارخانم فریدونی

فیزیولوژی

89

جزوه زیست شناسی جانوری

مشهد

سرکارخانم صمدی

فیزیولوژی

90

جزوه فیزیولوژی و زیست شناسی جانوری

زاهدان

سرکارخانم طهرانی

فیزیولوژی

90

کلاس زیست شناسی جانوری

شهیدبهشتی(رتبه6)

سرکارخانم زارع پور

فیزیولوژی

90

جزوه فیزیولوژی و زیست شناسی جانوری

همدان

سرکارخانم افسرده

فیزیولوژی

91

جزوه فیزیولوژی و زیست شناسی جانوری

کاشان

آقای معصومی

فیزیولوژی

91

جزوه و کلاس فیزیولوژی و زیست

شیراز

آقای عباسی

فیزیولوژی

91

جزوه و کلاس فیزیولوژی و زیست

اراک

سرکارخانم دامغانیان

فیزیولوژی

91

کلیه جزوات

رفسنجان

سرکارخانم سهرابی

فیزیولوژی

91

جزوه فیزیولوژی و زیست شناسی جانوری

مشهد

سرکارخانم ابراهیم زاده

فیزیولوژی

91

جزوه فیزیولوژی و زیست شناسی جانوری

تبریز

سرکارخانم گوهری

فیزیولوژی

91

جزوه فیزیولوژی و زیست شناسی جانوری

اراک

سرکارخانم صنیعی

بیوشیمی

91

جزوه وکلاس زیست شناسی عمومی

شهیدبهشتی

سرکارخانم محمدزاده

فیزیولوژی

92

کلیه جزوات

یزد

سرکارخانم ابراهیمی

فیزیولوژی

92

جزوه فیزیولوژی و زیست شناسی جانوری

شاهد

سرکارخانم بابانیازی

بیوشیمی

92

جزوه زیست شناسی عمومی

لرستان

آقای پیرحسینعلی

بیوشیمی

92

جزوه زیست شناسی عمومی

؟

آقای سلیمی

فیزیولوژی

92

جزوه فیزیولوژی و زیست شناسی جانوری

شهیدبهشتی(رتبه6)

سرکارخانم صادقی

تغذیه

92

جزوه تست فیزیولوژی

تهران

سرکارخانم کمال

تغذیه

92

کلاس فیزیولوژی

شهیدبهشتی

سرکارخانم احمدیان

تغذیه

92

کلاس فیزیولوژی

شهیدبهشتی

سرکارخانم گل پور

تغذیه

92

کلاس فیزیولوژی

اصفهان

سرکارخانم انصاری

ع.ب.تغذیه

92

کلاس فیزیولوژی

تهران

سرکارخانم مقامی

فیزیولوژی

92

جزوه بیوشیمی و زیست شناسی جانوری

شهیدبهشتی(رتبه8)

آقای اسلامی

فیزیولوژی

92

جزوه زیست شناسی جانوری

مدرس

سركارخانم زيباكلام

فیزیولوژی

 93  کلاس فیزیولوژی+جزوه زيست جانوري

 شهيدبهشتي(رتبه7)

سركارخانم جعفري

فیزیولوژی

93 کلاس فیزیولوژی+جزوه زيست جانوري 

تهران(رتبه11) 

سركارخانم مهرابي

فیزیولوژی

93 کلاس فیزیولوژی+جزوه زيست جانوري 

ايران(رتبه15)
 

سركارخانم بوياني

ع.ب.تغذیه

93 کلاس فیزیولوژی    ايران(رتبه14)

سركارخانم خراساني

ع.ب.تغذیه

93 کلاس فیزیولوژی   تهران(رتبه7) 

سركارخانم شعباني

فیزیولوژی

93  كليه جزوات سايت اهواز

اقاي سخن سنج

فیزیولوژی

93  كليه جزوات سايت   اهواز

سركارخانم شهيدي

تغذيه

 93  كلاس فيزيولوژي قزوين

سركارخانم آب رون

فیزیولوژی

93 کلاس فیزیولوژی+جزوه زيست جانوري  ايران

سركارخانم حسيني

فیزیولوژی

 93 جزوه فيزيولوژي+تست تبريز

سركارخانم شيرنگي

بيوشيمي

93 كلاس زيست عمومي بابل

سركارخانم قنبري

تغذيه

93  كلاس فيزيولوژي شهيدبهشتي 

سركارخانم جعفري

ع.ب.تغذیه  93  كلاس فيزيولوژي  يزد

سركارخانم احمدي

تغذيه 93 كلاس فيزيولوژي تهران

سركارخانم سعادتي

تغذيه 94 كلاس فيزيولوژي شهيدبهشتي

سركار خانم قدوسي

تغذيه 94 كلاس فيزيولوژي تهران (رتبه2)

سركارخانم كتابفروش

تغذيه 94 كلاس فيزيولوژي شهيدبهشتي

سركارخانم فرامرزي

تغذيه دربحران 94 جزوات سايت تبريز

سركار خانم تميمي

فيزيولوژي 94 كلاس فيزيولوژي سمنان

سركارخانم قاسمي

فيزيولوژي 94 كلاس فيزيولوژي ايران

سركارخانم رادمهر

فيزيولوژي 94 كلاس فيزيولوژي زنجان

سركارخانم عليپور

بيوشيمي 94 كلاس زيست عمومي سمنان

سرکار خانم پورسینا

تغذيه 94  كلاس فيزيولوژي  ایران 

سركارخانم قاضي مرادي

تغذيه 94 كلاس فيزيولوژي قزوين

سركار خانم محمديان

ليسانس به پزشكي 94 كلاس فيزيولوژي علوم پزشكي تهران

سركارخانم قانع

ليسانس به پزشكي 94 كلاس فيزيولوژي  قبولي در مرحله كتبي آزمون

سركارخانم سعيدي

فيزيولوژي 95 كلاس فيزيولوژي

شهيدبهشتي

(رتبه 1)

سركارخانم تقي زاده

فيزيولوژي  95 كلاس فيزيولوژي 

شهيدبهشتي

(رتبه 3) 

سركار خانم سلماني

علوم تغذيه 95 كلاس فيزيولوژي

علوم پزشكي تهران

(رتبه10)

سركار خانم حصاري

تكنولوژي گردش خون 95 كلاس فيزيولوژي

شهيدرجايي

(رتبه7)

جناب اقاي واقفي

فيزيولوژي  95  كلاس فيزيولوژي  علوم پزشكي كاشان 

سركار خانم قزوينه

 فيزيولوژي  95 كلاس فيزيولوژي
 
علوم پزشكي مدرس 
 سركار خانم عفيفي علوم تغذيه   95 كلاس فيزيولوژي  علوم تحقيقات 
 سركار خانم جوادي فيزيولوژي  95 كلاس فيزيولوژي
 
علوم پزشكي ايران 
 سركار خانم مجرب  فيزيولوژي 95  كلاس فيزيولوژي  علوم پزشكي ايران 
 جناب اقاي قهرماني فيزيولوژي   95 كلاس فيزيولوژي  علوم پزشكي مدرس 
سركار خانم نوال علوم تغذيه  95   كلاس فيزيولوژي
 
علوم پزشكي تبريز 
سركار خانم مظاهري علوم تغذيه
 
95 
 
كلاس فيزيولوژي  علوم تحقيقات
 

دکتری

 

آقای عیدی

تغذیه

91

کلاس فیزیولوژی

تبریز

سرکارخانم نسودی

فیزیولوژی

92

جزوه فیزیولوژی

مدرس(رتبه4)

سرکارخانم عبدالوهابی

بیوشیمی

92

کلاس فیزیولوژی

ایران

سركار خانم زيادي

بيولوژي توليدمثل

92

 كلاس فيزيولوژي غدد

قبولي در مرحله كتبي آزمون

 سركار خانم صفري بيولوژي توليدمثل  93  جزوه فيزيولوژي غدد علوم پزشكي ايران
 سركارخانم محمد زاده  بيولوژي توليدمثل  93   كلاس فيزيولوژي غدد  علوم پزشكي يزد
سركار خانم سعيد پزشكي 93 كلاس فيزيولوژي دانشگاه تهران
سركارخانم استاجي مهندسي بافت 94 كلاس فيزيولوژي سلول

علوم پزشكي شهيدبهشتي

(رتبه 5)

سركارخانم طالب زاده پزشكي مولكولي 94 كلاس فيزيولوژي

علوم پزشكي شيراز

سركار خانم فرخي علوم اعصاب 94 كلاس نوروفيزيولوژي

علوم پزشكي تهران

(رتبه 6)
سركارخانم جان محمدي علوم اعصاب 94 كلاس نوروفيزيولوژي  علوم پزشكي تهران(رتبه 9)
سركارخانم محمدي مطالعات اعتياد 94 كلاس نوروفيزيولوژي

 علوم پزشكي ايران

(رتبه 1)

سركارخانم محبوب نيا بيوشيمي 94 كلاس فيزيولوژي

علوم پزشكي اهواز