لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
پروتئین پی‌جی‌پی یا P-gp

پروتئین پی‌جی‌پی از پروتئین‌های موجود در غشاء سلولی است. تعداد این پروتئین در غشاء سلول‌های نرمال بین ۷۰۰-۱۲۰۰ می‌باشد اما تعدادش در سلول‌های سرطانی که مواد شیمیایی طی شیمی درمانی وارد آنها شده به ۱۰۰۰۰۰۰ می‌رسد.این پروتئین به صورت کانال باز است و باعث بیرون رفتن داروها از سلول‌های سرطانی می‌شود.از اولیگونوکلئوتیدها برای کنترل تعداد این پروتئین در سلول‌ها استفاده می‌شود. اولیگونوکلئوتید مورد نظر پس از ورود به سلول و رسیدن به هسته سلول با چسبیدن به آٰران‌ای پیک یا mRNA و فعال شدن آنزیم RNase H باعث شکسته شدن بخش مورد نظر از آران‌ای پیک و جلوگیری از ساخته شدن بیشتر پروتئین P-gp در غشاء سلولی می‌شود.

 

منبع : Biochemical pharmacology-۷۵۱۸-۲۰۰۲- pages ۱-۸

یا علی