لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
نورون های شاخ قدامی نخاع

سلام

حدود چندین میلیون نورون در ماده خا کستری هر قطعه نخاعی وجود دارند که حدوداً 50 تا 100 برابر بزرگتر از سایر نورون ها می باشند و نورون های حرکتی قدامی نامیده می شوند. این نورون ها فیبرهای عصبی را بوجود می آورند که از طریق ریشه های قدامی نخاع را ترک کرده عضلات اسکلتی را عصب دهی می کنند. این نورون ها دو نوعند: نورون های حرکتی آلفا و نورون های حرکتی گاما.

نورون های حرکتی آلفا

نورون حرکتی آلفا  تنها راهی است که سیستم عصبی مرکزی می تواند به وسیله آن  موجب انقباض فیبرهای عضلانی گردد. بنابراین همه اعمال حرکتی وابسته به مدار نورونی است که سرانجام  در نورون های حرکتی آلفا ختم میشود. به همین علت به نورون های حرکتی آلفا ? راه مشترک نهایی نیز گفته می شود.نورونهای حرکتی آلفا  بزرگترین نورونهای لامینای 9 طناب نخاعی قدامی هستند. این نورون ها  فیبرهای عصبی قطور نوعAa را که قطری در حدود 14 میکرون دارند و به عضلات اسکلتی بزرگ عصب می دهند  بوجود میآورند. یک فیبر عصبی واحد می تواند سه تا چند صد فیبر عضلانی را که مجموعاً واحد حرکتی نامیده می شوند  تحریک کند. نورون های حرکتی آلفادر محل اتصال عصب به عضله استیل کولین آزاد می کنند.

نورون های حرکتی گاما

علاوه بر نورون های حرکتی آلفا در لامینای 9 طناب نخاعی نورون های کوچکتری بنام نورون های حرکتی گاما وجود دارند. نورون های حرکتی گاما  که قطری در حدود 5 میکرون  پیام ها را از طریق فیبرهایA گاما دارند به فیبرهای داخل دوکی( 1) انتقال می دهند. این فیبرها قسمتی از دوک عضلانی هستند . نورون های حرکتی گاما نیز در محل سیناپس بافیبرهای داخل دوکی استیل کولین آزاد می کنند.
http://www.colorado.edu/intphys/Class/IPHY3430-200/image/figure0825.jpg

یا علی


برچسب‌ها: