لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
ضریب بازگشت یا reflexion coefficient

سلام

ضریب بازگشت ضریبی است که مانع نسبی برای عبور مواد از میان غشای مویرگی می باشد. ضریب بازگشت برای آب صفر و برای آلبومین تقریباً 1 می‌باشد. مواد محلول قابل فیلتره شدن ضرایب بازگشتی بین 0 و 1 دارند. همین‌طور بافت‌های مختلف ضرایب بازگشتی متفاوتی برای یک مولکول‌ یکسان دارند. به عنوان مثال مویرگ‌های سینوزوئیدی در کبد به همة مواد محلول در پلاسما نفوذپذیر بوده (پروتئین‌ها به راحتی عبور می‌کنند) و ضریب بازگشتی آن صفر است. از طرفی مویرگ‌های مغزی نسبت به پروتئین‌ها نفوذ ناپذیر بوده و ضریب بازگشتی آن ها یک می‌باشد.

یاعلی


برچسب‌ها: