لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
فعالیت ژنومی و غیرژنومی هورمون های تیروئید

با سلام

هورمون های تیروئید (T3,T4)، یک گستره وسیع از فعالیت های سلولی و فیزیولوژیکی مانند رشد، تکامل و متابولیسم بدن را کنترل می کنند (Yen, 2001). هورمون های تیروئید در طی دوره بارداری و اوایل کودکی اثرات بسزایی دارند. در انسان ها، نقش اساسی هورمون های تیروئیدی در تکامل، بوسیله ایجاد نواقص نورولوژیکی و فیزیکی که در فرد کرتین[1] در نواحی ناشی از کمبود ید رخ می دهد، ثابت می گردد. همچنین هورمون های تیروئیدی اثرات مهمی روی رشد و تکامل در مراحل بعد از دوران کودکی دارند و برخلاف اثرات اختصاصی تکاملی آن در اوایل زندگی، بعد از اعمال درمان با هورمون های تیروئیدی،  رشد و متابولیسم طبیعی بدن به حالت اولیه خود برمی گردد. اثرات اصلی هورمون های تیروئیدی در افراد بالغ بیشتر متابولیکی است که شامل تغییر در میزان مصرف اکسیژن، متابولیسم پروتئین، کربوهیدرات، لیپید و ویتامین است. بروز علائم بالینی و متابولیکی با هم در بیماران با پرکاری و کم کاری تیروئید، اثرات بی شمار هورمون های تیروئیدی بر تعداد زیادی مسیرهای مختلف و اندام های هدف را نمایان می کند. از اولین توصیف اثرات هورمون های تیروئیدی بر روی متابولیسم، بیش از صد سال می گذرد که بیشتر فرضیه ها در رابطه با شرح مکانیسم عمل آن می باشد. این مکانیسم ها شامل جدا شدن زنجیر فسفوریلاسیون اکسیداتیو، تحریک مصرف انرژی توسط فعالیت پمپ سدیم/ پتاسیم- ATPase و مدولاسیون مستقیم ناقل هورمون های تیروئیدی و آنزیم ها در غشاء پلاسمایی و میتوکندری می باشند (Davis et al, 1996). اگرچه هورمون های تیروئیدی ممکن است فعالیت های غیر ژنومی خود را در غشاء پلاسمایی، سیتوپلاسم و میتوکندری بروز دهند ولی قسمت اعظم اثرات  هورمون های تیروئیدی در سطح ژنومی انجام می پذیرد. هورمون های تیروئیدی  بیان ژن را بالا می برند و با افزایش سنتز پروتئیِن و فعالیت آنزیمی همراه هستند (Tata et al, 1966). هورمون های تیروئیدی  آزاد در گردش خون، بیشتر از طریق ناقل های غشاء پلاسمایی وارد سلول می شوند. بیشتر فعالیت های بیولوژیکی در سطح سلول از طریق  T3که احتمالأ از تبدیل T4 سرم توسط آنزیم یدوتیرونین΄5- دیدیناز[2] در بافت ها تولید می شود، صورت می گیرد. هورمون های تیروئیدی  سپس داخل هسته شده و با تمایل بالا، به گیرنده های اختصاصی خود متصل می گردند. گیرنده هورمون های تیروئید یک فاکتور نسخه برداری تنظیم شده وابسته به لیگاند است که محکم به کروماتین و هترودیمرازها[3] با جزء دیگر زیرتیره گیرنده هسته ای ، اتصال دارد. این مجموعه سپس به توالی های مشخص از DNA هدف که در نواحی پروموتور ژن های هدف قرار گرفته اند، مانند TREs [4]، متصل می شوند. تشکیل کمپلکس لیگاند شده TR/DNA و به کار گیری ثانویه فعال کننده های رونویسی، ژن هدف را  که با افزایش در بیان mRNA و پروتئین همراه است، فعال می کند. هورمون های تیروئیدی  می توانند بعضی ژن های هدف را بطور منفی تنظیم کند(Lewis & Braverman Robert, 2005).

یاعلی[1]- Cretin

[2] - Iodothyronine5΄-deiodinase

[3] - Heterodimerize

[4] - TH-response elements


برچسب‌ها: