لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
فشار لترال و هیدرواستاتیک در عروق

     انرژی پتانسیل در سیستم عروقی شامل فشارهای لترال و هیدروستاتیک است. فشار هیدروستاتیک (Ph) توسط اثرات نیروی ثقل روی یک سیستم پر شده از مایع، حاصل می‌گردد. بدلیل نیروی ثقل، مایع، وزنی دارد که نیرو تولید می‌نماید. این نیرو متناسب با ارتفاع عمودی ستون مایعی است که در معرض شرایط ثقلی قرار دارد (مانند فشار در قعر دریا که بیشتر از فشار در سطح است). بنابراین:

Ph=gh×delta

deltaدانسیتـه مایـع، h :  ارتفــاع ستــون مـایـع در بـالا و زیـر سطـح رفـرانـس = g ;  ثابت گراویتاسیون .

فشار لترال (استاتیک) نشاندهندة فشار در سیستم قلبی عروقی است که معمولاً با یک مبدل (gauge) بعد از حذف اثر فشار هیدروستاتیک اندازه‌گیری می‌شود. این فشار شامل فشار کینیتیک نمی‌باشد.


 


برچسب‌ها: