لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
نمرات کلاس کاردانی (فیزیولوژی)

با سلام نتایج آزمون ٣٠-٩-٨٩ برای فیزیولوژی کاردانی

تعداد : ١٧

میانگین: ۵٩%

........................................................

مهر علی بیگی: ٢٧/٧٨%

اکبری: ۴۴/۴۴%

بندعلیزاده: ۶٨/٠۵%

نیرویی: ٨٠/۵۵%

محمدی: ۵٩/٧٢%

خمیس آبادی: ۶٢/۵ %

اشتاری: ۵٢/٧٧%

صبوری: ۶۶/۶۶%

قلی نژاد:۶١/١١%

افشاری: ٨٨/٨٨%

معصومی: ٣١/٩۴%

قلی زاده: ۴٣/٠۵%

غیبی: ٩٠/٢٧%

ذوالنور: ۴۵/٨٣%

بتول محمدی: ٣٣/٣٣%

ربیعی: ۶۶/۶۶%

طالب زاده: ٨۴/٧٢%

یا علی

 


برچسب‌ها: