لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
نمرات درس زیست شناسی عمومی انوار3-10-89

با سلام

درصدهای این درس:

تعداد:١٣ نفر

میانگین:۵٢/١٧

......................................

بهشتی: ٢٨/٣٣%

زارع: ٣٣/٣٣%

بهمنی: ۶٠%

دولتی: ٢٨/٣٣%

فرومدی: ٩٣/٣٣%

هاتف زاده: ۵٣/٣٣%

ذاکرنژاد: ۴٨/٣٣%

نظری: ۵۶/۶۶%

معتمدی: ١٨/٣٣%

محسنی: ۴١/۶۶%

صداقت: ٨٣/٣٣%

بمانی: ۵٣/٣٣%

رضائی عدل: ٨٠%

یا علی

 


برچسب‌ها: