لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
نمرات فیزیولوژی کاردانی انوار دانش

با سلام

میانگین: ۶٠/٢٣%

تعداد:١٧ نفر

-----------------------------------------------

اشتاری:٨٨/۵٠%

ربیعی:٨٣/٩٠%

نیروئی:٨٢/٧۵%

طالب زاده: ٧٩/٣١%

افشاری: ٧٧/٠١%

غیبی: ٧۵/٨۶%

جمشیدی: ۶٧/٨١%

بندعلیزاده: ۶۶/۶۶%

محمدی: ۶۶/۶۶%

قلی نژاد: ۶۵/۵١%

بتول محمدی: ۶٠/٩١%

خمیس آبادی: ۴٩/۴٢%

قلی زاده: ۴۴/٨٢%

ذوالنور:٢۵/٢٨%

مهرعلی بیگی: ١٨/٣٩%

اکبری: ١٧/٢۴%

برگه بی نام (فکر کنم متعلق به خانم صبوری باشه): ۵۴/٠٢%

یا علی


برچسب‌ها: