لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
نمرات درس زیست جانوری انوار دانش

با سلام

نمرات درس زیست شناسی جانوری

تعداد:١٠

میانگین:۵٠/٩٧%

کرمی: ٩١/٣٩%

خدایی: ۴٠/٨۶%

موسائی: ۶۶/۶٧%

رفعتی: ۴٣/٠١%

بابلی: ٠/٠٠%

اصلانی: ۶١/٢٩%

رستمی: ۵٠/۵٣%

مصطفوی: ٣٢/٢۵%

زاهدی: ۶٨/٨٩%

شاهدی:۵۴/٨٣%

یا علی


برچسب‌ها: