لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
فشار متوسط پرشدن سیستم گردشی-فشارمتوسط پرشدن سیستمیک

با سلام

در این پست دو مطلب برای دوستداران علم فیزیولوژی آورده می شود:

1- فشار متوسط پرشدن سیستم گردشی mean circulatory filling pressure =MCFP

به آن فشار استاتیک گفته می شود. این فشار معیاری است برای میزان پرشدن کل سیستم گردش خون است. MCFP فشار اندازه گیری شده در گردش خون است در شرایطی است که جریان خون ناگهان متوقف شود و همه فشارهای موجود در گردش خون به سرعت باهم به تعادل برسند. مقدار آن حدود 7 میلی مترجیوه است. این فشار در تعیین بازگشت وریدی نقش مهمی دارد و با حجم خون و کمپلیانس کل سیستم گردشی مرتبط است.

2- فشار متوسط پرشدن سیستمیک=Mean Systemic Filling Pressure

فشار موجود در گردش سیستمیک است، هنگامی که جریان خون در سیستم گردشی ناگهان می ایستد و دوباره خون در گردش سیستمیک توزیع گردد و بنابراین فشار در همه رگ ها برابر خواهد بود. به عبارتی ساده تر می توان گفت فشار موجود در همه بخش های گردش سیستمیک می باشد هنگامی که جریانی در سیستم گردشی نباشد مقدار آن نیز 7 میلی متر جیوه است.

 

venousreturn

یاعلی