لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
فعالیت الکتریکی و انقباضی معده

 امواج پریستالتیک معده با فرکانسی روی می‌دهد که توسط ناحیة پیس‌میکری تولید می‌شود.این ناحیه در میانه بدنه قرار گرفته و امواج را به طرف پیلور هدایت می‌کند.در انسان فرکانس امواج آهسته معده سه بار در دقیقه است.امواج آهسته شبیه به پتانسیلهای عمل در قلب کفه‌دار بوده ولی 10 مرتبه طولانی‌تر از آن می‌باشد. عضله صاف معده زمانی منقبض می‌شود که قسمت بالارو موج یا به عبارتی دپولاریزاسیون آن از میزان آستانه برای انقباض بیشتر شود. هر چقدر دپولاریزاسیون طولانی‌تر باشد عضله مدت بیشتری در انقباض می‌ماند.در ناحیه آنتر پتانسیلهای عمل نیزه‌ای نیز بوجود می‌آید  لذا انقباضی که در نتیجه ایجاد پتانسیل عمل در آنتر صورت می‌گیرد پر قدرت‌تر از سایر قسمتهای معده است. استیل‌کولین و هورمون گاسترین فعالیت انقباضی معده را با افزایش آمپلی‌تود و دیوریشن فاز کفه امواج آهسته افزایش می‌دهند ولی نوراپی‌نفرین اثری عکس آنها اعمال می‌کند.برچسب‌ها: