لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
کلسی‌تونین

 سلول های پارافولیکولر یا C-Cell در غده تیروئید هورمون پروتئینی به نام Calcitonin ترشح می‌کند که در متابولیسم کلسیم مؤثر است. برخلاف PTH که موجب افزایش غلظت کلسیم پلاسما می‌شود این هورمون آنرا پائین می‌آورد.سلول های پارافولیکولر منشاء عصبی دارند محل استقرار این سلول ها در تیروئید انسان در لوب های جانبی می‌باشد. جائیکه ٠/١ درصد سلول های اپی‌تلیال را تشکیل می‌دهند. این سلول ها از سلول های تیروئیدی متمایز هستند. کلسی‌تونین از یک زنجیره پپتیدی با 32 اسیدآمینه تشکیل شده است. کلسی‌تونین ابتدا به فرم پیش‌ساز Prepro ساخته می‌شود سپس به فرم کلسی‌تونین درمی‌آید. mRNAهای مسئول ساخت کلسی‌تونین در سلولهای عصبی مسئول ترانس‌کریپشن مولکول دیگری به نام Calcitonin gene related peptide (CGRP) می‌باشند.

کلسی‌تونین در پاسخ به افزایش کلسیم خون آزاد می‌شود. رسپتورهای کلسیمی غشاء در Sense افزایش کلسیم دخالت دارند. از اینرو با فعال نمودن آدنیل‌سیکلاز و افزایش cAMP و پیدایش پروسة اگزوسیتوز گرانول های کلسی‌تونین آزاد می‌شوند. 1,25 (OH)2 -D3 سطح پلاسمایی کلسیم را افزایش می‌دهد. غذا با واسطه هورمونهای گوارشی بخصوص گاسترین بدون افزایش کلسیم پلاسما موجب ترشح کلسی‌تونین می‌شود.

 

اعمال کلسی‌تونین ـ استئوبلاستها سلولهای هدف برای کلسی‌تونین می‌باشند. گیرنده‌های غشائی کلسی‌تونین روی این سلولها قرار دارد. کلسی‌تونین با کاهش جذب استخوان موجب کاهش کلسیم پلاسما می‌شود. کلسی‌تونین با توجه به کلسیم اثر آنتاگونیستی روی PTH دارد. ولی روی فسفات مانند PTH عمل می‌کند و سطح فسفات پلاسمایی را کاهش می‌دهد.کلسی‌تونین جذب توبولی کلسیم را مهار می‌کند و دفع کلیوی کلسیم را افزایش می‌دهد. این خود مکانیسمی است جهت جلوگیری و یا کاهش از هیپرکلسمی ایجاد شده.البته در غلظت‌های طبیعی کلسیم نقش کلسی‌تونین خیلی مشخص نیست.حتی در برداشت کامل غده تیروئید افزایش معنی‌داری در کلسیم پلاسما صورت نمی‌گیرد از طرف دیگر نقش کلسی‌تونین در bone Remodeling مشخص نشده است کلسی‌تونین می‌تواند استخوانها را در پروسه Resoption یعنی زمانیکه نیاز به کلسیم می‌باشد مانند دوران بارداری، شیردهی و رشد حفظ نماید.کلسی‌تونین در رشد و توسعه اسکلت جنین دخالت دارد.کلسی‌تونین پلاسما در خانمها کمتر از آقایان می‌باشد و با افزایش سن نیز بیشتر کاهش می‌یابد لذا نقش آن زمانی قابل توجه می‌شود که فرد مواجه است با از دست دادن استخوان مانند دوران پس از منوپوز.در این هنگام به علت نبود کلسی‌تونین کاهش توده استخوان سرعت بیشتری می‌گیرد.


برچسب‌ها: کلسی تونین, calcitonin