لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
نمرات درس فیزیولوژی کاردانی جهاد دانشگاهی شهیدبهشتی

با سلام

نمرات شما دانشجویان عزیز

1-تقوی:25/49%

2- غفاری: 23/52%

3- عباسی:23/52%

4- کریم خانی: 37/25%

5- کریمی افشار: 20/58%

6- کرمی: 57/84%

7- پورحسینی: 30/39%

8- میرزایی: 52/94%

9- مباشری: 6/86%

10- علی نقی پور: 22/54%

11- محمودی: 26/47%

12- امیری: 54/90%

13- امانی: 47/05%

14-پناهی: 36/27%

15- رستمی: 25/49%

16- محمدیان: 16/67%

17- زارعی: 49/02%

18- منفرد: 21/56%

19- پارسی: 8/82%

20- روستایی: 35/29%

21- کثیری: 37/25%

یاعلی


برچسب‌ها: