لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
میزان برش و تنش برشی

سلام

تنش برشی(shear stress  (Ƭ: نیرویی که به سطح یک سیال وارد می شود و باعث برش آن میگردد.

سرعت برش shear rate : تغییر سرعت لایه های مختلف یک سیال نسبت به فاصله ی آنها از همدیگر است.

سیالات در مقابل تنش وارد شده به آنها رفتار متفاوتی از خود نشان می دهند و به دو دسته سیالات نیوتونی و سیالات غیر نیوتونی تقسیم می شوند.

سیالات نیوتونی

سیالاتی هستند که از قانون ویسکوزیته نیوتونی تبعیت کرده و دارای ویسکوزیته ثابت هستند ، از اینرو به ویسکوزیته آنها ، ویسکوزیته مطلق می گویند.

در این گروه سیالاتی مانند آب، شیر، آبلیمو و کلیه سیالاتی که مواد جامد کمی دارند (شربت رقیق) قرار می گیرند.

سیالات غیر نیوتونی

این سیالات از قانون ویسکوزیته نیوتون پیروی نمی کنند و ویسکوزیته آنها با اعمال تنش، افزایش یا کاهش می یابد. در این مورد این سیالات ویسکوزیته ظاهری، یعنی ویسکوزیته در هر لحظه حساب می شود.

یاعلی

 


برچسب‌ها: