لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
انواع اسپیکول (سوزنک) در اسفنج ها

اسکلت اسفنج ها

اسکلت توسط سلول هاى اسکلروبلاست که در مزوگله وجود دارند ترشح مى گردد. اندازه ذرات اسکلت متفاوت است، از ذرات درشت تا ذرات بسیار ریز مانند خاکستر که در داخل مزوگله پراکنده هستند. ذرات درشت که همان اسپیکول ها هستند مى توانند با اتصال به هم تشکیل یک شبکه تور مانند را بدهند. نحوه تشکیل یا ساختن اسپیکول به این نحو است که سلول هاى اسکلروبلاست با توجه به نوع اسپیکول موجود، ابتدا یک رشته از مواد آلى مى سازند و سپس حول آن کربنات کلسیم رسوب مى کند. با پیشرفت این روند، سلول اسکلروبلاست به دو سلول تقسیم مى شود و با کامل شدن اسپیکول، دو سلول از هم جدا و دور مى شوند.

سوزن یا اسپیکول داراى اشکال مختلفى است که با توجه به شکل، به گروه هاى زیر تقسیم مى شود :

- سوزن تک محورى

- سوزن سه محورى

- سوزن چهار محورى

- سوزن چند محورى

- سوزن نوع Desmos

- سوزن سه شعاعى

- سوزن کروى

Sponge Spicules


برچسب‌ها: