لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
رفلكس‌هاي قلبي ـ ريوي

نقش فيزيولوژيك رفلكس‌هاي قلبي‌ ـ عروقي كه توسط ارسال اطلاعات منشأ گرفته از گيرنده‌هاي داخل دهليزها، بطن‌ها، و عروق ريوي آغاز شود، هنوز به خوبي شناسايي نشده است. اين اعصاب حسي يا آورانهاي ارسال پيام به مغز، مجموعه‌اي را بنام گيرنده‌هاي قلبي ـ ريوي مي‌سازند. شناخته‌ترين عمل آنها، تنظيم حجم كل خون بدن است. معهذا، نبايد احتمال همكاري گيرنده‌هاي قلبي ـ ريوي را در تنظيم فشارخون با گيرنده‌هاي فشاري از نظر دور داشت.

ياعلي

 


برچسب‌ها: