لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
PTH

با سلام

PTH هورمونی است پپتیدی با 84 اسید آمینه که از یک مولکول پیش‌ساز به نام Prepro-PTH ساخته می‌شود.سپس تبدیل به Pro-PTH می‌شود به دستگاه گلژی انتقال یافته و طی پروسه‌ای به PTH تبدیل می‌‌گردد.مقداری از PTH در گرانولهای ترشحی ذخیره می‌شود تا بعداً به صورت اگزوسیتوز آزاد شود.عامل تنظیم کننده فعالیت غدد پاراتیروئید سطح کلسیم پلاسما است. PTH با کلسیم فیدبک منفی دارد. حداکثر ریت ترشح PTH در غلظت پائین کلسیم صورت می‌گیرد و بر عکس افزایش غلظت کلسیم توتال ترشح PTH را کاهش می‌دهد.در واقع میزان کلسیم یونیزه پلاسما ترشح PTH را تنظیم می‌کند .مهار ترشح PTH هنگام افزایش کلسیم یونیزه یکی از معدود استثناءهایی است که در مورد کلسیم وجود دارد.طبق قوانین جاری influx کلسیم به سیتوپلاسم سلولهای اندوکرینی موجب تحریک ترشح هورمون بصورت اگزوسیتوز می‌شود ولی در مورد ترشح پاراتورمون چنین چیزی روی نمی‌دهد. الگوی ارائه شده در مورد ترشح PTH چنین است. گیرنده‌های کلسیمی واقع در غشاء پلاسمایی سلولهای پاراتیروئید تغییرات کلسیمی مایع خارج سلولی را Sense می‌کنند. زمانیکه میزان کلسیم پلاسما از حد نرمال تجاوز نماید اتصال کلسیم با اجزاء خارج سلولی رسپتور، فسفولیپاز C را فعال نموده و از طرفی موجب مهار آدنیل‌سیکلاز می‌گردد. نتیجه آن افزایش سطح کلسیم داخل سلولی و کاهش cAMP و متوقف شدن اگزوسیتوز گرانولهای حاوی PTH می‌باشد(شکل 40).زمانیکه اتصال کلسیم با رسپتور کاهش یابد اثر مهاری از روی گرانول برداشته شده و PTH ترشح می‌شود.به هنگام کاهش میزان کلسیم پلاسما دریافت این سیگنال توسط رسپتورهای کلسیمی منجر به افزایش ساخت و ترشح PTH می‌شود. در صورت تداوم غلظت بالای کلسیم برای ساعتها و روزها ترانس‌کریپشن ژن PTH کاهش می‌یابد و پرولیفراسیون سلولهای پاراتیروئید متوقف می‌شود لذا در افزایش کلسیم علاوه بر کاهش سنتز PTH توده غده هم کاهش می‌یابد. برعکس در کاهش کلسیم هم سنتز PTH افزایش می‌یابد هم رشد غده تحریک می‌شود. منیزیوم هم روی ترشح PTH نقشی مشابه کلسیم دارد گرچه اهمیت آن کمتر است.کاهش منیزیوم سبب ترشح PTH می‌شود.

یاعلی


برچسب‌ها: پاراتورمون