لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
ويژگي هاي شاخه طنابداران

ویژگی­های  شاخه  طناب­داران:

1- عمده­ ترین صفت، وجود طناب پشتی به نام Notochord  میباشد. نوتوکورد ازسلول­های واکوئل داری تشکیل شده که از کلسیم اشباع شده­اند و بافت محکم و میله­ای تشکیل داده­اند که اساس اسکلت می­باشد. از نظر منشاء جنینی نوتوکورد از قسمتی به نامChordomesoderm   درناحیه پشتی جانور بالای Archentron بوجود می آید که به آن طناب پشتی یا Dorsal cord می­گویند. طناب پشتی درانواع کوردات­ها مختلف است. درگروهی به صورت طناب نرم­تری باقی مانده است و دربعضی تحلیل رفته، در کوردات­های پیشرفته این طناب قطعه قطعه شده، و با ترکیبات غضروفی واستخوانی جانشین شده و به ستون فقرات تبدیل میشود.

2- طناب عصبی( Nerve cord ) همواره روی نوتوکورد قرار دارد. درمهره­داران پیشرفته  Nerve cord  درلوله­ای در مرکز نوتوکورد قرار دارد. در دوزیستان روی نوتوکورد است. از پرندگان به بعد به داخل نوتوکورد می رود.

3-  قلب درناحیه شکم قرار دارد درصورتی که در بی­مهرگان در ناحیه­ی پشتی قرار دارد.

4- شکاف های آبششی حلقی : شکاف های آبششی حلقی منافذ شکاف دار سوراخ شده ای هستند که از حفره ی حلقی به خارج بدن ارتباط دارند. از توی هم رفتن و پیچ خوردگی اکتودرم سطح خارجی و پشت و رو شدن پوشش آندودرمی حلقی به وجود می آید . این دو حفره به هم دیگر رسیده و تشکیل یک شکاف را می دهند . در مهره داران عالیتر این حفره ها ممکن است به هم دیگر نرسیده و فقط تشکیل یک شیار را بجای شکاف بدهند.

5- دم پس مخرجی

ياعلي


برچسب‌ها: