لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
کلسیم

سلام   

کلسیم در استخوانها به دو شکل وجود دارد. ذخائر قابل معاوضه و ذخائر غیرقابل معاوضه.دو سیستم مستقل ولی با اثر متقابل روی یکدیگر روی Homeostasis کلسیم استخوانها اثر می‌گذارد. یک سیستم مسئول تنظیم کلسیم پلاسما می‌باشد در این سیستم روزانه mmol500 کلسیم از ذخائر قابل معاوضه استخوانی جابجا می‌شود. سیستم دیگر در ارتباط با bone Remodeling می‌باشد که عملی آهسته و مداوم بوده و در طی آن استخوان جذب و دوباره ساخته می‌شود. البته میزان جابحایی کلسیم در این سیستم بسیار ناچیز است و در حدود mmol5/7 در روز می‌باشد . میزان جذب کلسیم از سیستم گوارش به وسیله ویتامین D فعال تنظیم می‌شود.ترکیباتی مانند فسفات و اکسالات جذب کلسیم را کاهش و رژیمهای غنی از پروتئین آنرا افزایش می‌دهد.

کلسیم یون مهمی است که برای تمام سیستم‌های بیولوژی بدن حائز اهمیت می‌باشد. از اینرو غلظت آن باید در محدودة خاصی نگهداری شود. کلسیم با کالمودولین تشکیل کمپلکس می‌دهد، در واکنشهای آنزیمی فراوانی شرکت می‌کند، در مکانیسم ترشح هورمونها ضروری است، در انتقال پیام عصبی، انقباض عضله میتوز و تقسیم سلولی، لقاح و انعقاد خون دخیل می‌باشد. اساسی‌ترین کاتیون در ساختمان کریستالهای استخوانی و دندانها است.

یاعلی


برچسب‌ها: