لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
ترشحات یونی بزاق

باسلام

ترشحات بزاق هیپوتونیک است غلظت سدیم و کلر بزاق از پلاسما کمتر است. هنگام افزایش جریان ترشح بزاق میزان تونیسیتة آن تا 70% پلاسما افزایش می‌یابد. pH آن در شرایط معمول کمی اسیدی است ولی در خلال ترشح فعال pH قلیایی شده و به حدود 8 می‌رسد. افزایش pH بزاق بخشی ناشی از افزایش غلظت بیکربنات با افزایش سرعت ترشح می‌باشد. حتی در سرعت ترشحی پائین میزان بیکربنات بزاق از پلاسما بیشتر است. غلظت پتاسیم بزاق نیز از میزان پلاسمایی آن بیشتر است. در سرعت ترشح پائین سطح پتاسیم بزاق بیشتر از میزان پلاسمایی آن است.

یاعلی


برچسب‌ها: