لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
ber

 در بیشتر بافتهای تحریک‌پذیر پتانسیل استراحت غشاء ثابت می‌ماند در صورتیکه در عضله صاف گوارشی پتانسیل استراحت متغیر بوده و نوسان دارد. این نوسانات تحت عنوان امواج آهسته یا ریتم الکتریکی پایه basic electrical rhythm نامیده می‌شود.

امواج آهسته و پتانسیل عمل در دستگاه گوارش

فرکانس امواج آهسته از سه بار در دقیقه در معده تا 12 بار در دقیقه در دوازدهه متغیر است. مولد این امواج سلولهای بینابینی یا Interstitial  Cells of  Cajal می‌باشد که بین لایه‌های عضلات طولی و حلقوی قرار دارند. این سلولها از فیبروبلاست و سلولهای عضله صاف تشکیل می‌شوند. زوائد طویل آنها با سلولهای عضله صاف طولی و حلقوی تشکیل اتصالات شکافدار یا gap junction را می‌دهد. بدین ترتیب این اتصالات موجب هدایت امواج آهسته در دو لایه عضلانی می‌شود.

امپلی‌تود و به میزان کمتری فرکانس امواج آهسته بوسیله اعصاب داخلی و خارجی و هورمونها تحت تأثیر قرار می‌گیرد فعالیت سمپاتیک سبب کاهش یا محو امپلی‌تود امواج آهسته می‌شود در صورتیکه پاراسمپاتیک سبب افزایش امپلی‌تود می‌شود. تعداد BERها نشاندهنده الگوی انقباض ها در دستگاه گوارش است.


برچسب‌ها: