لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
CEREBELLUM

با اینکه مخچه ورودی های اطلاعاتی بسیاری از گیرنده های حسی دریافت میکند ولی دومین مدار بزرگ کنترل حرکت بعد از کورتکس حرکتی می باشند . این کنترل با نقشه و فرم حرکت ، اجرای حرکت ، تطابق حرکت و یاد گیری حرکت در ارتباط است . همچنین وظیفه مخچه در ارتباط با کنترل Posture ( وضعیت ) Balance ( تعادل ) و و حرکات چشم برای نگهداری تعادل است . تصحیح اجرای حرکت ، زمان بندی و یاد گیری حرکات   همراه با   تنظیم حرکات دست ها و   پا ها از    دیگر   وظایف مهم مخچه می باشد .مخچه خروجی های کورتکس حرکتی را کنترل میکندو یک تصحیح کننده بین کورتکس حرکتی و نورون های اجرائی است . وقتی یک اشتباه را تشخیص میدهد ، با فرستادن سیگنال به نواحی حرکتی در ساقه مغز و کورتکس آن را تصحیح می کند .ورودی و خروجی به مخچه از کورتکس ، هسته های جلوی مغز و نخاع است. اطلاعات در مورد برنامه حرکت از طریق شاخه های جانبی نورون های کورتکس موتور و پری موتور به مخچه میرسد . ودر این مسیر اطلاعات ابتدا به هسته های پونز رله میشود و همچنین هسته های قرمز ، هسته های وستبولار و تشکیلات مشبک. آدابته کردن انجام حرکت یا یاد گیری حرکت از طریق مسیر هسته زیتون تحتانی Olive  Inferior  به مخچه اجرا میشود .

یاعلی


برچسب‌ها: