لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
گیرنده‌های مکانیکی و شیمیایی در قلب

با سلام

گیرنده‌های حسی موجود در قلب، پیام خود را توسط اعصاب آوران واگ به ساقه مغزی و توسط اعصاب سمپاتیک به نخاع شوکی ارسال می‌نمایند. گیرنده‌های حسی که در دهلیز قرار دارند در طول سیستول دهلیزی (گیرنده‌های نوع A) و یا در زمان پر شدن دهلیز (گیرنده‌های نوع B) تحریک شده و پیام خود را توسط اعصاب آوران میلینة واگی ارسال می‌نمایند. عمدة اعصاب آوران غیرمیلینه واگی از بطن چپ منشأ می‌گیرند. فیبرهای آوران واگ ممکن است از نوع حساس به تغییرات مکانیکی (mechanosensitive) مثل پاسخ به میزان کشش روی فیبرهای عضله بطنی باشند و یا حساس به عوامل شیمیایی (chemosensitive) باشند. بیشتر گیرنده‌های حسی قلبی ـ ریوی که پیام خود را از طریق فیبرهای آوران سمپاتیکی ارسال می‌نمایند، غیرمیلینه بوده و در بطن چپ قرار دارند.

یاعلی


برچسب‌ها: قلب