لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
Acrosin

سلام

آکروزین یک آنزیم هضمی بوده که نقش پروتئازی دارد. در انسان ها این آنزیم توسط ژن ACR کد می شود. آکروزین از آکروزوم اسپرماتوزآ در طی واکنش آکروزومی آزاد می شود این آنزیم در نفوذ گامت نر در زونا پلوسیدای گلیکوپروتئینی نقش دارد.

این آنزیم سرین پروتئاز با خواص شبیه تریپسین می باشد. آکروزین بصورت پروآکروزین در آکروزوم ذخیره می شود mRNA برای ساخت پروآکروزین در مراحل بعد از میوز اسپرم سازی ساخته می شود در انسان ها پروآکروزین در اسپرم های هاپلوئید ظاهر می شود.

منابع

  1. ^ Adham IM, Klemm U, Maier WM, Engel W (January 1990). "Molecular cloning of human preproacrosin cDNA". Hum. Genet. 84 (2): 125–8. PMID 2298447.
  2. Honda A, Siruntawineti J, Baba T (2002). "Role of acrosomal matrix proteases in sperm-zona pellucida interactions". Hum. Reprod. Update 8 (5): 405–12. doi:10.1093/humupd/8.5.405 . PMID 12398221.
  3. "Entrez Gene: acrosin".

 


برچسب‌ها: آکروزین