لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
Beta motor neuron

با سلام

نورون حرکتی بتا یک نوع نورون حرکتی تحتانی است که به فیبرهای دوک عضلانی عصب رسانی می کند.انشعابات جانبی (Collaterals) از این نورون‌ها به فیبرهای عضلانی خارج دوکی می روند که فیبرهای عضلانی آنها از نوع آهسته(Slow twitch) است.به طورکلی، سه نوع نورون حرکتی جهت عضلات اسکلتی وجود دارد که نورون‌های حرکتی آلفا و گاما نسبت به نورون‌های حرکتی بتا معروفتر هستند.این سه نورون حرکتی تحتانی از شاخ پیشین طناب نخاعی منشاء می گیرند و درنهایت به عضلات اسکلتی ختم می شوند.نورون حرکتی آلفا که قطورترین فیبرهای حرکتی محسوب می شوند، به فیبرهای عضلانی خارج دوکی می روند و در فرآیند انقباض عضلانی مشارکت می کنند.فیبرهای حرکتی گاما فقط فیبرهای عضلانی داخل دوک را عصب دهی می کنند و در تحریک پایانه‌های اولیه و ثانویه و درنتیجه ایجاد جریان عصبی در فیبرهای حسی Ia و II نقش دارند.فیبرهای حرکتی گاما تحت عنوان آکسون‌های فوزی موتور(Fusimotor)(یعنی حرکتی دوک) شناخته می شوند.فیبرهای حرکتی بتا که به فیبرهای عضلانی داخل دوک می روند، همانند فیبرهای حرکتی گاما فوزی موتور محسوب می شوند، ولی باید توجه داشت که فیبرهای حرکتی بتا به فیبرهای عضلانی خارج دوکی نیز می روند.

همانند نورون حرکتی گاما دو نوع نورون حرکتی بتا وجود دارد که شاخه‌های جانبی آنها به فیبرهای خارج دوکی نیز می‌روند.این دو نورون عبارتنداز:

1-نورون حرکتی بتا نوع دینامیک.این گروه فیبرهای با هسته‌های کیسه ای دوک عضلانی را عصب رسانی می‌کنند.
2-نورون حرکتی بتا نوع استاتیک.این دسته از نورون‌ها فیبرهای با هسته‌های زنجیری را عصب دهی می‌کنند.

فیبرهای عصبی در هر سه نورون حرکتی تحتانی آلفا، بتا و گاما حاوی میلین است.نورون‌های حرکتی آلفا در مقایسه با نورون‌های حرکتی بتا و گاما قطورتر بوده و همچنین سرعت هدایت بیشتری دارند.

منبع

1-Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition.Churchill Livingstone.

2-Alpha, beta and gamma motoneurons: functional diversity in the motor system's final pathway2001,Manuel M1, Zytnicki D.

یاعلی


برچسب‌ها: beta motor neuron