لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
مهار کننده های کانال های یونی

با سلام

مهارکننده های کانال های یونی یکی از پرکاربردترین مواد در تحقیقات فیزیولوژی هستند برخی از مهمترین بلوکرها عبارتند از:

1-Tetrodotoxin یا TTX

سمی است که از یک نوع ماهی به نام Puffer بدست می آید و یک بلوکر قوی کانال های سدیمی دریچه دار ولتاژی است. این توکسین به شدت برای انسان سمی است و ایجاد فلج شل می کند.

2-Saxitoxin یا STX

سمی است که از آغازیانی مثل داینوفلاژله ها تولید می شود. مکانیسم عمل آن شباهت زیادی به TTX دارد.

3-Conotoxin

سمی است که توسط گونه ای از حلزون ها تولید می شود. مکانیسم های مختلفی برای فعالیت آن وجود دارد. فرم های مختلفی از این سم وجود دارد که بصورت زیر است:

  • آلفا-کونوتوکسین:مهار کننده گیرنده نیکوتینی استیل کولین
  • دلتا-کونوتوکسین: مهار کننده کانال های سدیمی دریچه دار ولتاژی
  • کاپا-کونوتوکسین:مهار کننده کانال های پتاسیمی
  • مو-کونوتوکسین: در عضلات موجب مهار کانال سدیمی می شود.
  • اومگا-کونوتوکسین: بلوکر کانال های کلسیمی نوع N در پایانه پیش سیناپسی اعصاب

4-Dendrotoxins

سمی است که از برخی گونه های مار بدست می آید و بلوکر قوی کانال های پتاسیمی در اعصاب است.

5-Iberiotoxin یا IbTX

سمی است که از یک گونه عقرب استرالیایی بدست می آید این سم موجب مهار کانال های پتاسیمی فعال شونده توسط کلسیم می گردد.

6-Heteropodatoxins

سمی است که از یک نوع عنکبوت بدست می آیدو بلوکر قوی کانال های پتاسیمی نوع KV4.2 می گردد.

منابع:

1-Bernard C, Legros C, Ferrat G, Bischoff U, Marquardt A, Pongs O, Darbon H (2000). "Solution structure of hpTX2, a toxin from Heteropoda venatoria spider that blocks Kv4.2 potassium channel". Protein Sci. 9 (11): 2059–67.PMC 2144494. PMID 11152117.

2-Candia, S; Garcia, ML; Latorre, R (1992). "Mode of action of iberiotoxin, a potent blocker of the large conductance Ca(2+)-activated K+ channel". Biophysical Journal63(2):583–90.Bibcode:1992BpJ....63..583C.doi:10.1016/S0006-3495(92)81630-2. PMC 1262182. PMID 1384740.

3-Swaminathan P, Hariharan M, Murali R, Singh CU (1996). Molecular Structure, Conformational Analysis, and Structure-Activity Studies of Dendrotoxin and Its Homologues Using Molecular Mechanics and Molecular Dynamics Techniques. J Med Chem. 39:2141-2155

4- Lee CH, Ruben PC (2008). "Interaction between voltage-gated sodium channels and the neurotoxin, tetrodotoxin". Channels (Austin) 2 (6): 407–12. PMID 19098433.

5-Terlau H, Olivera BM (2004). "Conus venoms: a rich source of novel ion channel-targetedpeptides".Physiol.Rev.84(1):41–68. doi:10.1152/physrev.00020.2003. PMID 14715910.

6-Pomati, F.; Burns, B. P.; Neilan, B. A. (2004). "Identification of an Na(+)-Dependent Transporter Associated with Saxitoxin-Producing Strains of the Cyanobacterium Anabaena circinalis". Applied and Environmental Microbiology 70 (8): 4711–4719. doi:10.1128/AEM.70.8.4711-4719.2004. PMC 492425. PMID 15294806.

یاعلی


برچسب‌ها: