لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
پاسخ های کلیدی سوالات آزمون مرحله13 موسسه معین

با سلام

پاسخ های کلیدی آزمون
هر سوالی بود در همین پست بپرسید...

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

1

الف

11

ج

21

د

31

ج

2

د

12

ب

22

ب

32

د

3

الف

13

د

23

ب

33

ج

4

الف

14

ب

24

ب

34

ب

5

ب

15

ج

25

د

35

الف

6

ج

16

الف

26

د

 

 

7

د

17

ج

27

ب

 

 

8

الف

18

د

28

د

 

 

9

الف

19

د

29

ب

 

 

10

د

20

الف

30

الف

 

 


برچسب‌ها: