لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
شکاف آنیونی یا Anion gap یا AG

با سلام

طبق قانون تعادل الکتروشیمیایی ، همواره تعداد کل آنیون ها ، با تعداد کل کاتیون ها برابر و در حالت تعادل است . کاتیون های قابل اندازه گیری شامل یونهای سدیم و پتاسیم بوده ، و آنیون های قابل اندازه گیری شامل یونهای کلر و بیکربنات هستند .

AG عبارت از تفاضل آنیون ها و کاتیون های سرم بوده ، بعنوان کمکی برای کشف علت اسیدوز متابولیک بکار گرفته می شود . برای محاسبه آن باید غلظت یون سدیم را از مجموع یون های کلر و بیکربنات کم نمود (غلظت یون پتاسیم را در نظر نمی گیرند).


مقدار طبیعی AG بین 8 تا 16 و به طور متوسط 12mEq/L است . کاهش AG در هیپوآلبومینمیا، افزایش آب، یا میلوم مولتیپل دیده می شود. افزایش AG که بسیار شایع تر است در اسیدوز متابولیک ملاحظه می گردد. همانطور که قبلاً توضیح داده شد، اسیدوز متابولیک دارای دو علت عمده است :

  • کاهش یون بیکربنات
  • افزایش اسید

 در بیماری که دچار اسیدوز متابولیک ناشی از کاهش یون بیکربنات شده است، AG در حد طبیعی است. در بیماری که دچار احتباس اسید های حاوی کلر می شود ( نظیر HCL و NH4Cl ) نیز AG در حد طبیعی است . اما در بیماری که دچار افزایش اسید های ارگانیک نظیر اسید لاکتیک و کتواسید می شود ، شاهد افزایش AG خواهیم بود . اختلاف میان کاتیون ها و آنیون های اندازه گیری شده اصلی را «شکاف آنیونی» می گویند که به صورت زیر قابل محاسبه است:

 [-Anion gap = [Na+ + K+] – [Cl- + HCO

تغییرات AG در انواع اسیدوز متابولیک بصورت زیر خلاصه شده است :

افزایش AG

  • خوردن اسید ( نظیر مصرف آسپرین بیش از حد مجاز و خوردن متانول )
  • افزایش اسید های متالبولیک ( نظیر اسیدوز متابولیک )
  • متابولیسم غیر طبیعی یا ناقص ( نظیر کتواسیدوز )
  • اختلال در دفع اسید ( نظیر نارسایی شدید کلیه )

AG طبیعی

  • کاهش اولیه بیکربنات ( نظیر اسهال )
  • مصرف اسید های حاوی کلراید ( نظیر HCl و  NH4Cl )
  • اختلال در دفع اسید ( نظیر بدکاری خفیف کلیه )

یاعلی


برچسب‌ها: شکاف آنیونی