لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
سلول های مهم در سیستم بینایی

با سلام

به ادامه مطلب رجوع کنید...سلول های مهم سیستم بینایی شامل:

1-فوتورسپتورهای چشم

شبکیه دارای دو نوع سلول حساس به نور، یعنی سلول ها، میله ای (استوانه ای) و مخروطی  است. سلول های مخروطی در ناحیه ی حلقوی کوچکی درست مقابل عدسی ها که لکه ی زرد  نامیده می شود، متراکم هستند؛ ولی با دور شدن از مرکز به کناره ها، از تعداد آن ها کاسته می شود. عکس این مطلب در مورد سلول های میله ای صادق است که در کناره های شبکیه زیاد هستند؛ اما در لکه ی زرد وجود ندارند.

2-سلول های عقده ای یا گانگلیونی

سه نوع سلول عقده ای، معروف به سلول های X، Y و W وجود دارند. سلول های X و Y ویژگی های متفاوت و مکمل کننده دارند (جدول). پراکندگی سلول های W در شبکیه نسبت به سلول های X و Y به مراتب بیشتر متغیر است، و نیز میدان دریافت آن ها بیشتر تغییر می کند و کمترین زمان واکنش را دارند.

ویژگی های متفاوت سلول های X و Y

سلول های X

سلول های Y

در لکه ی زرد قرار دارند

در حاشیه ی شبکیه قرار دارند

میدان دریافتی کوچک

میدان دریافتی وسیع

پاسخ کند و مستمر

پاسخ سریع و گذرا

در ادراک جزئیات نقش دارند

در ادراک حرکت نقش دارند

3-سلول های هسته های زانویی طرفی (LGN) تالاموس

مشتمل بر دو نوع یاخته ی عصبی «پاروُ سلولی» (کوچک) و «ماگنو سلولی» (بزرگ) (جدول) هستند، که به وسیله ی ساختار (آناتومی) و عملکردشان از هم متمایز می شوند. سپس ارتباط هایی از سلول های (LGN) به قشر بینایی (مخطط) ادامه پیدا می کند. این ناحیه از مغز، ساختار بسیار سازمان یافته ای دارد که کارکرد اصلی آن ظاهراً رمزگشایی جزئیات درون دادهای بینایی است.

ویژگی های متفاوت یاخته های عصبی ماگنوسلولی و پاروُ سلولی

ساخته های عصبی پاروُ سلولی

یاخته های عصبی ماگنو سلولی

میدان دریافتی کوچک

میدان دریافتی وسیع

پاسخ کند و مستمر

پاسخ سریع و گذرا

تقریباً به طور کلی از سلول های X اطلاعات دریافت می کنند

60 درصد از سلول های X و 40 درصد از سلول های Y اطلاعات دریافت می کنند

به کنتراست بالا پاسخ می دهند

به کنتراست پایین پاسخ می دهند

به رنگ واکنش نشان می دهند

به رنگ واکنش نشان نمی دهند

به جزئیات دقیق حساس اند

به جزئیات دقیق حساسیت ندارند

در رنگ بینی و تیزبینی دخالت دارند

در ادراک حرکت و عمق دخالت دارند

4-سلول های قشربینایی اولیه

شامل سلول های ساده (پاسخ به جهت ستون های نوری)، پیچیده (پاسخ به ستون های نوری جهت دار در حال حرکت) و بسیار پیچیده (پاسخ دهی به زوایا و منحنی ها) است.

یاعلی


برچسب‌ها: