لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
کلیدهای اولیه فیزیولوژی رشته علوم تغذیه 93 (دفترچه الف)

باسلام

کلیدهای اولیه سوالات فیزیولوژی رشته علوم تغذیه سال 93-دفترچه الف

قابل ذکر است که ترتیب سوالات در دفترچه ب نیز به همین منوال است فقط شماره سوالات مشابه نیست

با تشکر از خانم ها: قنبری و محمدی برای ارسال سوالات

برای رویت پاسخ ها به ادامه مطلب مراجعه کنید...شماره سوال

پاسخ صحیح

علوم تغذیه-دفترچه الف

91

الف

کار شده در تست های کلاسی

92

ج

بیان شده در کلاس

93

الف

کار شده درتست های کلاسی

94

ب

بیان شده در کلاس

95

الف

کار شده درتست های کلاسی

96

ج

کار شده درتست های کلاسی

97

ب

بیان شده در کلاس

98

ب

کار شده درتست های کلاسی

99

الف

بیان شده در کلاس

100

د

جدید

101

ب

جزوه خون و تست های کلاسی

102

ب

بیان شده در کلاس

103

ج

بیان شده در کلاس

104

ب

کار شده درتست های کلاسی

105

د

کار شده درتست های کلاسی

106

د

کار شده درتست های کلاسی

107

ب

تست های کلاسی و بیان شده در کلاس

108

د

کار شده درتست های کلاسی

109

الف

بیان شده در کلاس

110

د

بیان شده در کلاس

111

ج

کار شده درتست های کلاسی

112

ج

کار شده درتست های کلاسی

113

د

کار شده درتست های کلاسی

114

ب

بیان شده در کلاس

115

الف

کار شده درتست های کلاسی

116

ج

بیان شده در کلاس

117

الف

کار شده درتست های کلاسی

118

ج

تست های کلاسی و بیان شده در کلاس

119

د

کار شده درتست های کلاسی

120

ب

کار شده درتست های کلاسی


برچسب‌ها: