لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
پاسخ های کلیدی درس فیزیولوژی رشته فیزیولوژی

با سلام

کلیدهای اولیه سوالات فیزیولوژی را در ادامه مطلب رویت کنید...

با تشکر از خانم ها فرامرزی و مهرابی بابت ارسال سوالات


شماره سوال

پاسخ صحیح

فیزیولوژی

شماره سوال

پاسخ صحیح

فیزیولوژی

1

الف

در جدول هورمون ها

31

ب

تست های کلاسی+جزوه

2

الف

تست های کلاسی+جزوه

32

الف

جزوه

3

ب

تست های کلاسی

33

د

تست های کلاسی+جزوه

4

د

تست های کلاسی

34

ج

جزوه

5

الف

تست های کلاسی

35

الف

جزوه

6

ج

تست های کلاسی+جزوه

36

د

تست های کلاسی+جزوه

7

الف

تست های کلاسی

37

د

جزوه

8

ج

تست های کلاسی+جزوه

38

ج

تست های کلاسی+جزوه

9

ب

جزوه

39

الف

تست های کلاسی+جزوه

10

د

تست های کلاسی+جزوه

40

؟-الف

جزوه

11

ب

تست های کلاسی+جزوه

41

ج

تست های کلاسی+جزوه

12

د

جزوه

42

ب

تست های کلاسی+جزوه

13

الف

تست های کلاسی+جزوه

43

د

تست های کلاسی+جزوه

14

الف

تست های کلاسی+جزوه

44

الف

تست های کلاسی+ جدول هورمون ها

15

ج

تست های کلاسی+جزوه

45

ج

تست های کلاسی+جزوه

16

الف

جزوه

46

ب

تست های کلاسی+ جدول هورمون ها

17

الف

جدید

47

د

جدول هورمون ها

18

الف

تست های کلاسی+جزوه

48

د

جزوه+تست+جدول هورمون ها

19

ج

تست های کلاسی

49

الف

تست های کلاسی+جزوه

20

د

تست های کلاسی+جزوه

50

د

تست های کلاسی+جزوه

21

ب

تست های کلاسی+جزوه

51

ب

جزوه

22

الف

جزوه

52

ب

جزوه

23

ب

تست های کلاسی

53

ب

جزوه

24

ج

جزوه خون

54

الف

جزوه

25

الف

جزوه خون

55

ب

جزوه

26

الف

تست های کلاسی+جزوه

56

د

تست های کلاسی+جزوه

27

ج

تست های کلاسی+جزوه

57

ب

تست های کلاسی+جزوه

28

الف

تست های کلاسی+جزوه

58

ج

تست های کلاسی+جزوه

29

؟-الف

جدید

59

ب

تست های کلاسی+جزوه

30

د

تست های کلاسی+جزوه

60

ج

جزوه


برچسب‌ها: