لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
پاسخ های کلیدی درس زیست شناسی جانوری-رشته فیزیولوژی

باسلام

پاسخ های کلیدی اولیه درس زیست شناسی جانوری

برای رویت آنها به ادامه مطلب رجوع کنید...


شماره سوال

پاسخ صحیح

شماره سوال

پاسخ

صحیح

81

ب

101

ج

82

د

102

ب

83

ب

103

د

84

د

104

ب

85

الف

105

د

86

د

106

الف

87

ج

107

ج

88

د

108

ب

89

ب

109

ج

90

الف

110

الف

91

ج

111

ج

92

ب

112

د

93

ج

113

الف

94

ب

114

د

95

الف

115

ج

96

ج

116

ب

97

د

117

د

98

ب

118

الف

99

د

119

ج

100

الف

120

ب


برچسب‌ها: