لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
Renalase

با سلام

پروتئین رنالاز در سال 2005 توسط دکتر گری دسیر کشف شد بنابر تحقیقات انجام شده این پروتئین توسط کلیه ها سنتز شده و وارد گردش خون می شود و موجب حذف کاتکل آمین ها می گردد به همین علت گفته می شود در کنترل فشار خون نقش دارد. پردازش های فرعی این پپتید تولید چهار نوع رنالاز می کند که در انسان نوع یک شناسایی شده است. این پروتئین آنزیمی یک آمینواکسیداز وابسته به FAD می باشد. در بیماری های کلیوی میزان هورمون کاهش می یابد.

منابع

1-Desir GV (May 2009). "Regulation of blood pressure and cardiovascular function by renalase". Kidney Int. 76 (4): 366–70. doi:10.1038/ki.2009.169. PMID 19471322.

2-Xu J, Li G, Wang P, Velazquez H, Yao X, Li Y, Wu Y, Peixoto A, Crowley S, Desir GV (May 2005). "Renalase is a novel, soluble monoamine oxidase that regulates cardiac function and blood pressure". J. Clin. Invest. 115 (5): 1275–80. doi:10.1172/JCI24066. PMC 1074681. PMID 15841207.

3-Boomsma F, Tipton KF (2007). "Renalase, a catecholamine-metabolising enzyme?". J Neural Transm 114 (6): 775–6. doi:10.1007/s00702-007-0672-1. PMC 2793395. PMID 17385068.

یاعلی


برچسب‌ها: رنالاز, renalase