لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
اعتراض به کلید اعلام شده از سوی وزارت بهداشت

با سلام

طبق روال همیشگی دوباره برخی از کلیدهای اعلامی وزارت بهداشت اشتباه می باشند

رشته فیزیک پزشکی سوال 99 گزینه ب صحیح است (کلید اعلام شده ج)

مجموعه تغذیه دفترچه ب سوال23 ب صحیح است (کلید اعلام شده ج)

منبع دو مورد فوق: تکست بوک گایتون 2011 صفحه 557 ستون دوم پاراگراف دوم، سطر اول و دوم

مجموعه تغذیه دفترچه ب سوال26 الف و ب صحیح است (کلید اعلام شده الف)

منبع: تکست بوک گانونگ 2012 صفحه 326 مبحث گیرنده GH،ستون دوم پاراگراف چهارم سطرهای 4 تا 11

مجموعه تغذیه دفترچه ب سوال 28 ج و د صحیح است (کلید اعلام شده د)

منبع: تکست بوک گایتون2011 صفحه ، 942، ستون دوم شماره 4

رشته فیزیولوژی سوال 14 د صحیح است (کلید اعلام شده الف!!!)

منبع: تکست بوک گایتون2011 صفحه 121

رشته فیزیولوژی سوال 58 گزینه های الف وب صحیح است (کلید اعلام شده الف)

منبع: تکست بوک گایتون2011 صفحه 1009

درصورت پذیرفته شدن گزینه های دو جوابه، نمره آن بین همه گزینه ها برای همه شرکت کنندگان توزیع می گردد.

یاعلی


برچسب‌ها: