دانلود سوالات آزمون ها (مخصوص خریداران جزوات)

 

بزودی دراین صفحه بسته سوالات آزمون های وزارت بهداشت و علوم در مقاطع ارشد و دکتری برخی از رشته ها  ویژه خریداران جزوات با پاسخ كليدي شان برای دانلود گذاشته می شود فايل هاي دانلودي همگي داراي پسورد بوده و بصورت دوره اي پسورد آنها تغيير مي كند. به مرور رشته هاي ديگر افزوده خواهند شد. ضمنا تأكيد مجدد مي كنم پسورد بسته سوالات فقط براي خريداران جزوات ارائه مي شود.

فيزيولوژي پزشكي

دانلود سوالات  كارشناسي ارشد  وزارت بهداشت (87 تا 93)

دانلود سوالات دکتری وزارت بهداشت

علوم تغذيه

دانلود سوالات كارشناسي ارشد وزارت بهداشت (85 تا 93)

دانلود سوالات دکتری وزارت بهداشت

بيوشيمي باليني

دانلود سوالات كارشناسي ارشد وزارت بهداشت (84تا93)

دانلود سوالات دکتری وزارت بهداشت

فيزيك پزشكي

دانلود سوالاتكارشناسي ارشد وزارت بهداشت (86 تا 93)

/ 0 نظر / 18 بازدید