مرتضی پاشایی پر کشید...

درگذشت مرتضی پاشایی خواننده جاودانه ایرانی را به همه جامعه ایرانی تسلیت عرض مینماییم روحش شاد


شاید نبودنت ، شاید نداشتنت ، شاید هر چیزی را که خدا تقدیر میزند درکش برای ما آسان نباشد اما به خاطر همه خواسته هایمان و به حرمت همه داشته هایمان از نامت جاودانه خواهیم ساخت مرتضی پاشایی عزیز میدانیم که جایگاهت در بهشت هستی بهترین ها خواهد بود روحش شاد……..

/ 1 نظر / 9 بازدید

پر از خاطره ايم با ترانه هات مرتضي زود رفتي خيلي زود يادت توي قلبمون هميشه هست روحت شاد باشه