اعتراض برای کلیدهای درس فیزیولوژی برای رشته فیزیولوژی دفترچه الف

باسلام

سوال28 -دفترچه الف رشته فیزیولوژی -پاسخ اعلام شده ب -پاسخ صحیح گزینه الف وب

شکل این سوال و گزینه ها ایراد دارد. برطبق منبع زیر گزینه الف نیز صحیح است

منبع1: (کتاب لاتین)فیزیولوژی گایتون 2012 فصل 63 صفحه 765 پاراگراف چهارم سه سطر انتهایی ، برطبق این منبع بدنبال قطع واگ بلافاصله فعالیت کلی شبکه میانتریک از میان می رود اما اختلالی در روند ورود غذا به معده رخ نداده و کاملاً آسان و طبیعی است.


سوال47 -دفترچه الف رشته فیزیولوژی -پاسخ اعلام شده ج -پاسخ صحیح گزینه د

منبع1: (کتاب لاتین)فیزیولوژی گایتون 2012 فصل 63 صفحات 981 و 982 ، تیترمطلب: طاسی؛ تیتر مطلب:تستوسترون ضخامت پوست را افزایش داده و موجب ایجاد آکنه می شود

 

سوال60 -دفترچه الف رشته فیزیولوژی -پاسخ اعلام شده د-پاسخ صحیح گزینه ج

منبع1: (کتاب لاتین)فیزیولوژی گانونگ 2012 فصل 9 صفحه 181 بخش جعبه بالینی2-9 سطرهای 14 تا 20، برطبق آن گزینه  ج پاسخ صحیح است.

یاعلی

/ 0 نظر / 10 بازدید