درصد تأمل برانگیز داوطلبان در آزمون ارشد پزشکی 95-94

باسلام

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی تعداد کل داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد را ۹۰  هزار و ۱۴۳ نفر بیان کرد. از این تعداد ۶۵ هزار و ۸۴۸ نفر زن و ۲۴ هزار و ۲۹۵ نفر مرد هستند.

/ 0 نظر / 20 بازدید